Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Kategorija: Aktuelnosti

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU
o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

Član 1.

Ovom uredbom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja.

Član 2.

Stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.
Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatraće se, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po izjavljenim pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.
Propisani rokovi za izjavljivanje pravnog sredstva protiv usmenog rešenja nadležnog organa donetog u primeni hitnih mera radi sprečavanja širenja zarazne bolesti SO\/Š-19 izazvane virusom 5AR.5-So\/-2 tokom vanrednog stanja, te za podnošenje zahteva za dostavljanje pismenog otpravka tog rešenja, počinju da teku od prestanka vanrednog stanja.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 110-2803/2020
U Beogradu, 24. marta 2020. godine
V L A D A

Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,
Ana Brnabić, s.r.

Nazad
Dodatne mere na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja od 21.03.2020. godine
Napred
Saopštenje o aktuelnoj situaciji sa virusom COVID-19 u Kosjeriću
Izbornik