Саопштење Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање – замене енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину

Категорија: Актуелности

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање – замене енергента у индивидуалним ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину доноси следеће:

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се подносиоци пријава да због великог броја приспелих пријава по Јавном конкурсу о спровођењу мера суфинансирања замене енергента у индивидуланим ложиштима породичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину, Комисија није у могућности да у предвиђеном року изврши обавезан теренски обилазак објеката свих подносиоца (поднетих) захева.

Рок за обилазак кандидата од 15 дана, продужава се за још 15 дана од дана објављивања саопштења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Миломир Јовановић

Назад
Резултати избора за одборнике у Скупштини општине Косјерић, након избора одржаних 28. марта 2021. године
Напред
Прелиминарна ранг листа по Јавном конкурсу за спровођење мера суфинансирања замене енергента у индивиудалним ложиштима продичних стамбених објеката – кућа у градској зони општине Косјерић за 2021. годину
Изборник