Saopštenje Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje – zamene energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu

Kategorija: Aktuelnosti

Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje – zamene energenta u individualnim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu donosi sledeće:

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Obaveštavaju se podnosioci prijava da zbog velikog broja prispelih prijava po Javnom konkursu o sprovođenju mera sufinansiranja zamene energenta u individulanim ložištima porodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu, Komisija nije u mogućnosti da u predviđenom roku izvrši obavezan terenski obilazak objekata svih podnosioca (podnetih) zaheva.

Rok za obilazak kandidata od 15 dana, produžava se za još 15 dana od dana objavljivanja saopštenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE,
Milomir Jovanović

Nazad
Rezultati izbora za odbornike u Skupštini opštine Kosjerić, nakon izbora održanih 28. marta 2021. godine
Napred
Preliminarna rang lista po Javnom konkursu za sprovođenje mera sufinansiranja zamene energenta u indiviudalnim ložištima prodičnih stambenih objekata – kuća u gradskoj zoni opštine Kosjerić za 2021. godinu
Izbornik