Процена тренутне вредности возила возног парка Општинске управе

Категорија: Актуелности

ПРОЦЕНА ВОЗИЛА У ВОЗНОМ ПАРКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ              

На основу стручне процене овлашћеног проценитеља, у табели која следи дата је тренутна вредност возила која чине возни парк Општинске управе општине Косјерић на дан 11.08.2016. године:

Р.б. Марка и тип Регистарска ознака Година производње Пређена километража Процењена вредност [eur]
1. Renault Megane Epresion 1.5 DCI UE 001 – VĐ 2009 167.397 2.000
2. Dacia Sandero Base 1.4 UE 006 – VO 2011 47.500 1.700
3. Zastava Koral IN 1.1 Ekonomik UE 030 – SJ 2008 59.600 300
4. Zastava Koral IN 1.1 UE 019 – JŽ 2006 98.027 200
Назад
Турнир у малом фудбалу „Косјерић 2016“
Напред
Решење – Дринчић Миланка
Изборник