Rešenje – Drinčić Milanka

Kategorija: Aktuelnosti

REŠENjE ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI       

Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove, organizaciona jedinica Odsek za izdavanje građevinskih dozvola, urbanizam izgradnju i imovinsko-pravne poslove povodom zahteva Milanke Drinčić iz Seče Reke, za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete nastale prodorom vode u porodični stambeni objekat, nastale elementarnom nepogodom na području pogođenom poplavama u opštini Kosjerić u martu 2016. godine, a na osnovu člana 11: Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS“, broj 112/2015), člana 4. stav 12. Uredbe o utvrđivanju državnog programa pomć i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata („Službeni glasnik RS“, broj 33/97, 31/01 i 30/10) donosi

R E Š E Nj E

  1. USVAJA SE zahtev Milanke Drinčić iz Seče Reke, JMBG 0806940******, za dodelu državne pomoći radi otklanjanja štete nastale usled elementarne nepogode na teritoriji opštine Kosjerić u martu 2016. godine. Utvrđuje se da je nastala šteta na stambenom objektu koji se nalazi na kat. parceli broj 2986/4 k.o. Seča Reka, površine 28,7 m2, upisan u liste nepokretnosti broj 746 k.o. Seča Reka.
  2. Prema zapisniku sa terena od 21.03.2016.godine utvrđena je druga kategorija oštećenja stambenog objekta iz stava 1. dispozitiva ovog rešenja na osnovu kategorizacije oštećenja izvršene u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ“, br. 27/87) od strane Komisije za procenu šteta na građevinskim objektima nastale usled elementarne nepogode na teritoriji opštine Kosjerić u martu 2016.godine. Prodor vode u prostorije stambenog objekta ispunjava uslove za nadoknadu štete iz Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode i Uredbe o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata.
  3. Podnosiocu zahteva Drinčić Milanki iz Seče Reke, UTVRĆUJE SE novčana pomoć radi otklanjanja štete nastale na stambenom objektu označenom u stavu 1 dispozitiva ovog rešenja u iznosu od 200.000.00 dinara, slovima (dvesta hiljada dinara) u skladu sa članom 3 Uredbe o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata.
  4. Isplatu novčane pomoći Drinčić Milanki iz Seče Reke u iznosu od 200.000,00 dinara Kancelarija za upravljanje javnim ulagnjima, izvršiće se po prijemu obaveštenja da je ovo rešenje konačno uplatom na tekući račun oštećene: 200 1200096050 Poštanska štedionica.

TEKST REŠENjA

Nazad
Procena trenutne vrednosti vozila voznog parka Opštinske uprave
Napred
Donacija motornih sanki vatrogasnom domu „Kosjerić“
Izbornik