Одлука о одржавању туристичке манифестације 43. „Чобански дани”

Категорија: Актуелности

Организациони одбор туристичке манифестације 43. „Чобански дани“, на основу члана 8. Став 1 тачка 5)  Одлуке о туристичкој манифестацији „Чобански дани“ Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 2/20) и Решења о именовању Организационог одбора (број: 332-11/2024 од 20.03.2024.године), на седници одржаној дана 21.03.2024. године, донео је

ОДЛУКУ О ОДРЖАВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 43. „ЧОБАНСКИ ДАНИ“

 

  1. Туристичка манифестација 43. „Чобански дани“ одржаће се 26., 27. и 28. јула 2024. године на Брду Град у Косјерићу.
  2. О овој Одлуци обавестити јавност путем средстава јавног информисања и званичног сајта општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

 

Образложење:

 

Чланом 8. Став 1 тачка 5) Одлуке о туристичкој манифестацији „Чобански дани“ Косјерић и Ставом 2 . диспозитива Решења о именовању Организационог одбора за организовање Туристичке манифестације „Чобански дани“ прописано је да Организациони одбор врши послове у вези са организацијом манифестације.

Организациони одбор туристичке манифестације 43. „Чобански дани“ на седници одржаној 21.марта 2024.године донео је одлуку да се културно-туристичка манифестација одржи у петак 26.јула, суботу 27.јула и недељу 28.јула 2024.године на Брду Град у Косјерићу и да се о томе обавести јавност путем средстава јавног информисања и званичног сајта општине Косјерић.

Због свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник организационог одбора,

Жарко Ђокић

Назад
Обележен је 7.март, Дан општине Косјерић
Напред
Одлазак на међународни пољопривредни сајам у Новом Саду
Изборник