Obaveštenje u vezi poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2018. godinu

Kategorija: Aktuelnosti

R e p u b l i k a S r b i j a
Opština Kosjerić
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu,
lokalno ekonomski razvoj,
finansije i budžet
Broj: 320-116/2017
Datum: 25.08.2017. godine.

O B A V E Š T E Nj E

Odsek za lokalno ekonomski razvoj Opštinske uprave Kosjerić, objavio je na sajtu opštine Kosjerić, Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2018. godinu, broj 320-116/2017 od 13.06.2017. godine, shodno formi Javnog poziva sa sajta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za poljoprivredno zemljište.

Dana 23.08.2017. godine, od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, putem službenog mejla, a radi upodobljavanja teksta Javnog poziva sa Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br: 16/17), obavešteni smo da je potrebno objaviti ispravku tehničke greške u objavljenom Javnom pozivu i to:

  • U delu II u tački 3. pod a) umesto „za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo u sistemu umatičenja“ treba da stoji „za životinje u sistemu umatičenja”, i
  • U delu II u tački 3. pod b) umesto „za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu umatičenja” treba da stoji „za životinje koje nisu u sistemu umatičenja”.

Tekst Javnog poziva za ostvarivanje prava prečeg zakupa upodobljenog sa Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br: 16/17), možete da preuzmete OVDE.

ODELjENjE ZA PRIVREDU, LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ, FINANSIJE I BUDžET

Nazad
Završeni radovi na asfaltiranju deonice puta u Đurovićima
Napred
Novi traktori…
Izbornik