Обавештење службе дечије заштите општине Косјерић

Категорија: Актуелности

Поштовани суграђани,

Усклађивање права на родитељски додатак, у складу са чланом 12. Закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, број 50/18) извршиће по службеној дужности орган управе на следећи начин:

За друго, треће и четврто дете по редоследу рођења мајке, а које је рођено од 25. децембра 2017. године и касније, закључно са 30. јуном 2018. године, и за које је по поднетом захтеву остварено право на родитељски додатак, врши се провера испуњености услова који се односе на обавезну вакцинацију све деце мајке, похађања припремног предшколског програма у оквиру система предшколског васпитања и образовања на територији Републике Србије, односно школовања и редовног похађања наставе у оквиру система основношколског образовања Републике Србије.

Уколико су испуњени услови из става 2. овог члана доноси се решење којим се врши усклађивање броја рата и износа родитељског додатка у складу са Законом.

По прибављању потребних доказа уколико су услови за остваривање права испуњени, по попуњавању новог захтева за остваривање права и његовог уношења у апликацију родитељског додатка, донеће ново решење, којим ће се заменити претходно решење.

То значи да ће корисници који су добили ново решење са следећом исплатом родитељског додатка добити припадајућу разлику по основу доспелих рата родитељског додатка.

Додатна обавештења можете добити у Општинској управи, Олге Грбић 10, канцеларија број 8.

Назад
Асфалтирање пута у засеоку Плоска
Напред
Подељено мелиоративно ђубриво у оквиру пројекта „Уређење пољопривредног земљишта под травњацима на брдско-планинском подручју општине Косјерић“
Изборник