Obaveštenje službe dečije zaštite opštine Kosjerić

Kategorija: Aktuelnosti

Poštovani sugrađani,

Usklađivanje prava na roditeljski dodatak, u skladu sa članom 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, broj 50/18) izvršiće po službenoj dužnosti organ uprave na sledeći način:

Za drugo, treće i četvrto dete po redosledu rođenja majke, a koje je rođeno od 25. decembra 2017. godine i kasnije, zaključno sa 30. junom 2018. godine, i za koje je po podnetom zahtevu ostvareno pravo na roditeljski dodatak, vrši se provera ispunjenosti uslova koji se odnose na obaveznu vakcinaciju sve dece majke, pohađanja pripremnog predškolskog programa u okviru sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Republike Srbije, odnosno školovanja i redovnog pohađanja nastave u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja Republike Srbije.

Ukoliko su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana donosi se rešenje kojim se vrši usklađivanje broja rata i iznosa roditeljskog dodatka u skladu sa Zakonom.

Po pribavljanju potrebnih dokaza ukoliko su uslovi za ostvarivanje prava ispunjeni, po popunjavanju novog zahteva za ostvarivanje prava i njegovog unošenja u aplikaciju roditeljskog dodatka, doneće novo rešenje, kojim će se zameniti prethodno rešenje.

To znači da će korisnici koji su dobili novo rešenje sa sledećom isplatom roditeljskog dodatka dobiti pripadajuću razliku po osnovu dospelih rata roditeljskog dodatka.

Dodatna obaveštenja možete dobiti u Opštinskoj upravi, Olge Grbić 10, kancelarija broj 8.

Nazad
Asfaltiranje puta u zaseoku Ploska
Napred
Podeljeno meliorativno đubrivo u okviru projekta „Uređenje poljoprivrednog zemljišta pod travnjacima na brdsko-planinskom području opštine Kosjerić“
Izbornik