OBAVEŠTENjE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Kategorija: Aktuelnosti

OPŠTINSKA UPRAVA KOSJERIĆ

objavljuje

OBAVEŠTENjE

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Nosilac projekta, „Europrom“ doo Valjevo, Lukavac bb, podneo je Opštinskoj upravi Kosjerić, zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta – zgrade za trgovinu na malo, na kat.par. br. 529/1 u KO Varoš Kosjerić, na lokaciji u Ul. Mileve Kosovac u Kosjeriću.

Obaveštava se zaintersovana javnost da može izvršiti uvid u sadržinu zahteva, u prostorijama Opštinske uprave Kosjerić, kancelarija broj 20, Ul. Olge Grbić 10, svakog radnog dana od 08-15 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu je 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. i člana 29. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu.

Nazad
OBAVEŠTENjE O PRIJAVI ŠTETE OD GRADA
Napred
Početak radova na rekonstukciji stare zgrade osnovne škole
Izbornik