ОБАВЕШТЕЊЕ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У 2023.ГОДИНИ

Категорија: Актуелности

Општинска управа општине Косјерић обавештава особе са инвалидитетом са територије општине Косјерић, да могу поднети захтев за остваривање права на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места. На основу испуњености услова, Одељење за послове органа, општу управу,заједничке послове и друштвене делатности, доноси решење о признавању права и издаје налепницу за обележавање возила. Право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места може да оствари особа са инвалидитетом или члан заједничког домаћинства само за једно возило.

Право имају лица са утврђеним статусом особе са инвалидитетом, и то:

1) Војни и цивилни  инвалиди рата од I до IV групе  инвалидитета (проценат  телесног  оштећења 100%, 90%,80%);

2).војни и цивилни инвалиди рата  V и VI групе инвалидитета (проценат телесног оштећења 70%,  60%) који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак, или ортопедско помагало;

3) које имају  губитак вида оба ока-100%, односно смањење обостраног вида -90%;.

4) које су оболеле од  параплегијеи квадриплегије, церебалнеи дечије парализе имултипле склерозе;

5) које су  оболеле од дистрофије или сродних  мишићних и неуромишићних обољења;

6) које имају оштећење доњих или горњих екстремитета најмање  70%;

7) које имају оштећење слуха најмање 70%;

8) које су ментално недовољно развијене и особе са аутизмом;

9) које су на хемодијализи;

10) које су оствариле право на додатак за туђу  негу и помоћ другог лица.

Образац захтева грађани могу преузети на сајту општине Косјерић www.kosjeric.rs или згради Општине Косјерић, ул.Олге Грбић бр.10, (канцеларија ЈУМ-приземље).. За ближе информације позвати на тел.031/781 460,моб:060-8256361

Образац број 1 можете преузети ОВДЕ.

Образац број 2 можете преузети ОВДЕ.

Правилник можете преузети ОВДЕ.

Назад
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ВИДИК“  ДИВЧИБАРЕ  у општини Косјерић
Напред
Обавештење о јавној расправи и презентацији Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко грађевинског камена наповршинском копу „Градина“, на кат. пар. бр. 2722, 2721, 2717, 2720, 2716, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 и 4274 (део), на територији КО Косјерић село, на подручју општине Косјерић, носиоца пројекта предузећа „ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ“ доо из Београда, ул. Мишка Јовановића 9
Изборник