Понедељак, 06.04.2020. Званична презентација Општине Косјерић

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине - неизграђеног грађевинског земљишта (плацева)

Петак, 08. новембар 2019.

На основу Одлуке Председника општине број 464-15/2019 од 06.11.2019. године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 07.11.2019. године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

О Г Л А С
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ -НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (ПЛАЦЕВА)


1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини (плацева) и то следећих катастарских парцела:

  1. кат.пар.бр. 356/1 површине 1.36,81 ха ближе описана у Листу непокретности број 1603 КО Варош Косјерић и
  2. кат.пар.бр. 356/3 површине 0.47,44 ха ближе описана у Листу непокретности број 1851 КО Варош Косјерић;
    Обе катастарске парцеле се продају истом купцу.

2. Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта описаног у тачки 1 овог огласа на јавном надметању-лицитацији је 850,00 дин/m2. Укупна почетна цена за обе кат.парцеле износи 15.669.612,00 динара.

Опширније

Оглас о расписивању јавног надметања - лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности-неизграђеног грађевинског земљишта (плацеви на Дивчибарама)

Уторак, 29. октобар 2019.

На основу Одлуке Председника општине број 464-13/2019 од 17.10.2019.године, коју је потврдило Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној дана 24.10.2019.године, а на основу члана 16. Одлуке о отуђењу, размени, прибављању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист општине Косјерић", бр.12/15), Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско-правне послове објављује

ОГЛАС
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ-НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (ПЛАЦЕВА)

1. Општина Косјерић, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у туристичком месту Дивчибаре, и то следећих катастарских парцела:
- кат.пар.бр. 77/39 површине 0.06,91 ха,
- кат.пар.бр. 77/40 површине 0.06,73 ха,
- кат.пар.бр. 77/41 површине 0.09,23 ха,
- кат.пар.бр. 77/42 површине 0.08,94 ха,
- кат.пар.бр. 77/43 површине 0.07,14 ха,
- кат.пар.бр. 77/44 површине 0.07,61 ха и
- кат.пар.бр. 77/55 површине 0.07,50 ха, све ближе описане у Листу непокретности 375 КО Росићи;

2. Почетна цена неизграђеног грађевинског земљишта у туристичком месту Дивчибаре, на јавном надметању-лицитацији је 550,00 евра по ару.
Почетни износ цене неизграђеног грађевинског земљишта за кат.парцеле које су предмет продаје је тржишна вредност грађевинског земљишта коју је предложило Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове а сходно Одлуци о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 1/13) и Одлуци о грађевинском земљишту ("Службени лист општине Косјерић", број 5/10, 9/10, 11/10 и 6/11) као и Тржишној процени непокретности коју је утврдио Републички орган надлежан за процену тржишне вредности, Пореска управа Косјерић, извештајем од 20.05.2019. године;

Опширније

Конкурс за доделу општинских стипендија

Петак, 08. новембар 2019.

Република Србија
Општина Косјерић
Комисија за доделу студентских стипендија

ОГЛАШАВА

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 5 СТУДЕНАТА

Услови конкурса:

  • да су редовни студенти високошколских установа акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који се финансирају из буџета Републике Србије,
  • да током целокупног трајања редовних студија нису обновили ниједну годину,
  • да први пут уписују другу и сваку наредну годину студија,
  • да нису корисници студентске стипендије или студентског кредита који се додељују из буџета Републике Србије и
  • да имају пребивалиште на територији општине Косјерић.

Стипендије се додељују у износу од 50 до 80 евра месечно по студенту (у зависности од године студија) у динарској противвредности.

Опширније

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години - други позив

Петак, 04. октобар 2019.
Ажурирано. 05. новембра 2019.

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Косјерић у 2019. години
-Други позив-

Решење о расподели средстава можете преузети ОВДЕ.
Предлог Комисије за расподелу средстава можете преузети ОВДЕ.

Решење о именовању Комисије можете преузети ОВДЕ.

Текст Конкурса можете преузети ОВДЕ.
Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.
Образац буџета можете преузети ОВДЕ.

Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за пчеларство у 2019. години

Петак, 1. новембар 2019.

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 66. Статута општине Косјерић ("Службени лист општине Косјерић", број 3/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Косјерић за 2019. годину ("Службени лист општине Косјерић", број 6/19), и Одлуке Председника општине Косјерић број: 320-8/2019 од 31.10.2019. године, Председник општине Косјерић расписује:

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Захтев за доделу средстава можете преузети ОВДЕ.

Опширније

 

 

exchange5 baner


Baner Pecat 211x81

banner sl list
Нови број - 1/2020
  (03.01.2020. г.) 
banner maticna
banner lpa
banner pisarnica 
-------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------

 

A- A A+
 
 

 
 
 
 
baner poverenik 

registar stambenih zajednica banner

Временска прогноза

vremene logo

106 radio logo