Регистар грађевинских дозвола

Локацијски услови
Грађевинске дозволе

Употребне дозволе
Решења о одобрењу за извођење радова


Регистар пријаве почетка радова можете преузети ОВДЕ.
Регистар локацијских услова за можете преузети ОВДЕ.
Регистар грађевинских дозвола можете преузети ОВДЕ.
Регистар употребних дозвола можете преузети ОВДЕ.


Грађевинске дозволе издате у 2015. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2014. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2013. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2012. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2011. години можете преузети ОВДЕ.
Грађевинске дозволе издате у 2010. години можете преузети ОВДЕ.

Изборник