Образовање

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Основна школа „Мито Игумановић“ Косјерић

Интернет презентација школе:  ОВДЕ

ОШ „Мито Игумановић“
Светосавска бр. 6
31 260 КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
+381 (0) 31 78 14 42
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Брајковићи
Брајковићи бб
31 260 БРАЈКОВИЋИ
+381 (0) 31 88 17 91
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Дреновци
Дреновци бб
31 265 РАЖАНА
+381 (0) 31 388 03 53
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Мушићи
Мушићи бб
31 260 КОСЈЕРИЋ
+381 (0) 31 88 61 73
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Тубићи
Тубићи бб
31 260 КОСЈЕРИЋ
+381 (0) 31 88 34 22
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Парамун
Парамун бб
31 262 СЕЧА РЕКА
+381 (0) 31 88 06 16
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Радановци
Радановци бб
31 265 РАЖАНА
+381 (0) 31 88 05 21
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Сеча Река
Сеча Река бб
31 262 СЕЧА РЕКА
+381 (0) 31 88 77 85
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Скакавци
Скакавци бб
31 265 РАЖАНА
+381 (0) 31 88 01 49
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Зарићи
Зарићи бб
31 262 СЕЧА РЕКА
+381 (0) 31 88 01 97
ОШ „Мито Игумановић“
ИО Ражана
Ражана бб
31 265 РАЖАНА
+381 (0) 31 38 80 197

Основна школа „Јордан Ђукановић“ Варда

ОШ „Јордан Ђукановић“
Варда бб
31 263 ВАРДА
+381 (0) 31 88 80 34
Интернет презентација школе: ОВДЕ.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Техничка школа Косјерић

Техничка школа Косјерић
Светосавска бр. 39
31 260 КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
+ 381 (0) 31 78 16 45
Интернет презентација школе: ОВДЕ.

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Предшколска установа „Олга Грбић“ Косјерић

Предшколска установа „Олга Грбић“
Радише Петронијевића бр. 4
31 260 КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ)
+ 381 (0) 31 78 14 84
Интернет презентација установе: ОВДЕ.

Изборник