8. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/016), С А З И В А М за 28 . јул 2017. године (петак) у сали број 5 (приземље), са почетком у 14,00 сати:

8 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник