76. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/2016), С А З И В А М за 1. децембар 2020. године (уторак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 12,00 сати:

76. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРОЈ 41/20 ОД 27.11.2020. ГОДИНЕ О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ „РЕСТАУРАЦИЈА СТАРОГ ХАНА“.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник