74. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 20. novembar 2020. godine (petak), u sali SPS, na spratu Doma kulture, sa početkom u 09,00 sati:

74. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. NACRT ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 2. PREDLOG PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU SREDSTAVA REPREZENTACIJE.
 3. PREDLOG PRAVILNIKA O PROTOKOLARNIM I PRIGODNIM POKLONIMA.
 4. PREDLOG PRAVILNIKA O SLUŽBENIM PUTOVANjIMA.
 5. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 6. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA U 2020. GODINI.
 8. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI – STAMBENIH JEDINICA.
 9. RAZMATRANjE ZAKLjUČKA KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.
 10. RAZMATRANjE MOLBE „BOS PROJEKTA“ d.o.o. VALjEVO ZA IZDAVANjE REŠENjA ZA POSTAVLjANjE DVA PODZEMNA KABLOVSKA SN VODA 6/10 ZA POTREBE NAPAJANjA TS 10/04 kW „DIVČIBARE NOVA-NIKIĆ“.
 11. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik