73. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 12. новембар 2020. године (четвртак), у сали СПС, на спрату у Дому културе, са почетком у 09,00 сати:

73. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ.
 3. НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ – ОТВОРЕНОГ ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР.664/1 КО КОСЈЕРИЋ, ПОВРШИНЕ 1.10.23 ха СА ПРЕТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У КРУГУ БАЗЕНА, У УЛИЦИ ЖИВОЈИНА МИШИЋА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ.
 7. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 1.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ.
 8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП „ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА ПЕРИОД ПД 1.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ.
 9. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „‘ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЈ 2020. ГОДИНЕ.
 10. ЗАХТЕВИ УПУЋЕНИ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
 11. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник