7. седница Општинског већа

На основу члана 11а. Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/016), С А З И В А М за 26. јул 2017. године (среда) у сали број 5 (приземље), са почетком у 12,00 сати:

7 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КОСЈЕРИЋ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник