7. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 26. jul 2017. godine (sreda) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

7 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik