67. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za___________ .2020. godine (), u Domu kulture velika sala bioskopa, sa početkom u __,00 sati:

67. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. UPOZNAVANjE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ SA IZVEŠTAJEM O REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O KONTROLI PRIJEMA I REALIZACIJE DONACIJA OPŠTINI KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O JAVNIM RASPRAVAMA.
 4. NACRT ODLUKE O PRIJAVLjIVANjU I UPRAVLjANjU PRIVATNIM INTERESIMA JAVNIH FUNKCIONERA U POSTUPKU DONOŠENjA OPŠTIH AKATA U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 5. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2019. GODINU.
 6. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 7. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE KOSJERIĆ.
 8. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA I IMUNITETSKA PITANjA.
 9. NACRT REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA I IMUNITETSKA PITANjA.
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ČOVEKOVE OKOLINE.
 11. NACRT REŠENjA O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ČOVEKOVE OKOLINE.
 12. RAZMATRANjE INICIJATIVE ZA POKRETANjE PROCEDURE ZA FORMIRANjE KANCELARIJE ZA MLADE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 13. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 14. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik