66. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 10. avgust 2020. godine (ponedeljak), u Domu kulture velika sala bioskopa, sa početkom u 09,00 sati:

66. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 3. NACRT ODLUKE O ZASNIVANjU RADNOG ODNOSA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE.
 4. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU ZALOŽNE IZJAVE BROJ: 360-1-5/2020, ZA STAMBENU JEDINICU U STAMBENOJ ZGRADI KOD CRKVE.
 6. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI-STAMBENIH JEDINICA I GARAŽA.
 7. PREDLOG PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2019. GODINU JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 9. KVARTALNI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ, ZA DRUGI KVARTAL 2020. GODINE.
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2019. GODINU JKP „DUBOKO“ UŽICE.
 11. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI PROGRAMA POSLOVANjA JJKP „DUBOKO“ UŽICE ZA PRVO TROMESEČJE 2020. GODINE.
 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA PERIOD OD 01.01.-30.06.2020. GODINE.
 13. NACRT ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2017. GODINU I 2018. GODINU.
 14. NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANjU NOVE CENE ZA PRIJEM, TRETMAN I ODLAGANjE OSTALIH VRSTA OTPADA U JKP „DUBOKO“, UŽICE.
 15. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA PRVO TROMESEČJE 2020. GODINE.
 16. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 01.01-30.06. 2020. GODINE.
 17. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ KJP „ELAN“ KOSJERIĆ, ZA 2019. GODINE.
 18. SAGLASNOST NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2019. GODINU KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 19. IZVEŠTAJ O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2019. GODINU.
 20. PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2020.G.
 21. IZVEŠTAJ O RADU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBE ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM I PREDLOŽENIM I PRUŽENIM PODRŠKAMA.
 22. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 23. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 24. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 25. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 26. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE .
 27. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE.
 28. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SAVETA ZA SPORT I OMLADINU .
 29. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SAVETA ZA SPORT I OMLADINU .
 30. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA KULTURU .
 31. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA KULTURU .
 32. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU .
 33. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik