64. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 30. jun 2020. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 11,00 sati:

64. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. NACRT ODLUKE O PRAVU NA SUBVENCIONIRANU CENU KOMUNALNIH USLUGA PORODICI SA TROJE I VIŠE DECE SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. RAZMATRANjE NACRTA REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
  3.  RAZMATRANjE NACRTA REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
  4. RAZMATRANjE NACRTA REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
  5. RAZMATRANjE NACRTA REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ‘PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
  6. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik