60. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 05. mart 2020. godine (četvrtak), u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

60. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA ČLAN 2 PREDLOGA ODLUKE O PRISTUPANjU OPŠTINE KOSJERIĆ U ČLANSTVO UDRUŽENjA „POKRET ZA DECU TRI PLUS“ IZ ČAČKA.
 2. RAZMATRANjE AMANDMANA 1 NA ČLAN 1 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 3. RAZMATRANjE AMANDMANA 2 NA ČLAN 1 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 4. RAZMATRANjE AMANDMANA 3 NA ČLAN 3 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 5. RAZMATRANjE AMANDMANA 4 NA ČLAN 4 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 6. RAZMATRANjE AMANDMANA 5 NA ČLAN 5 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 7. RAZMATRANjE AMANDMANA 6 NA ČLAN 5 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 8. RAZMATRANjE AMANDMANA 7 NA ČLAN 6 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 9. RAZMATRANjE AMANDMANA 8 NA ČLAN 6 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 10. RAZMATRANjE AMANDMANA 9 NA ČLAN 6 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 11. RAZMATRANjE AMANDMANA 10 NA ČLAN 6 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 12. RAZMATRANjE AMANDMANA 11 NA ČLAN 6 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 13. RAZMATRANjE AMANDMANA 12 NA ČLAN 7 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 14. RAZMATRANjE AMANDMANA 13 NA ČLAN 7 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 15. RAZMATRANjE AMANDMANA 14 NA ČLAN 8 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 16. RAZMATRANjE AMANDMANA 15 NA ČLAN 9 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 17. RAZMATRANjE AMANDMANA 16 NA ČLAN 12 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 18. RAZMATRANjE AMANDMANA 16 NA ČLAN 13 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 19. RAZMATRANjE AMANDMANA 16 NA ČLAN 14 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 20. RAZMATRANjE AMANDMANA 17 NA ČLAN 15 PREDLOGA ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI ČOBANSKI DANI KOSJERIĆ.
 21. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU
 22. RAZNO

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik