6. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 20. јул 2017. године (четвртак) у кабинету председника општине на другом спрату, са почетком у 10,00 сати:

6 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. НАЦРТ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ-ОПШТИНСКУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ.
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
  -ЦД у прилогу-
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ.
  – ЦД у прилогу-
 8. ПИСМО О НАМЕРАМА ФИРМЕ ДОО “ПРАГ ПРОДУКТ“ , КОСЈЕРИЋ.
 9. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 10. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 11. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 12. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ
 13. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ
 14. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 15. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 16. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 17. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 18. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ.
 19. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ.
 20. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ.
 21. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ.
 22. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
 23. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 24. НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ОЛГА ГРБИЋ, КОСЈЕРИЋ.
 25. НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ОЛГА ГРБИЋ, КОСЈЕРИЋ.
 26. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ДОМА ЗДРАВЉА КОСЈЕРИЋ ЗА ПОДРШКУ ЗА ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ У ДОМУ ЗДРАВЉА.
 27. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ДАНИЈЕЛЕ ДАНИЛОВИЋ, ИЗ КОСЈЕРИЋА, ЗА ПОМОЋ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ.
 28. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник