6. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 20. jul 2017. godine (četvrtak) u kabinetu predsednika opštine na drugom spratu, sa početkom u 10,00 sati:

6 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIMA OPŠTINE KOSJERIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU-OPŠTINSKU SVOJINU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE.
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
  -CD u prilogu-
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
  – CD u prilogu-
 8. PISMO O NAMERAMA FIRME DOO “PRAG PRODUKT“ , KOSJERIĆ.
 9. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVSTVO OPŠTINE KOSJERIĆ.
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 11. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 12. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ
 13. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ
 14. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 15. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 16. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 17. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 18. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 19. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 20. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 21. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 22. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ
 23. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 24. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ, KOSJERIĆ.
 25. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ, KOSJERIĆ.
 26. RAZMATRANjE ZAHTEVA DOMA ZDRAVLjA KOSJERIĆ ZA PODRŠKU ZA OSNIVANjE CENTRA ZA HEMODIJALIZU U DOMU ZDRAVLjA.
 27. RAZMATRANjE ZAHTEVA DANIJELE DANILOVIĆ, IZ KOSJERIĆA, ZA POMOĆ ZA REALIZACIJU PROFESIONALNE PRAKSE.
 28. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik