59. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 24. februar 2020. godine (ponedeljak), u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

59. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU ZA 2020. GODINU.
 2. NACRT IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 3. NACRT ODLUKE O PRISTUPANjU OPŠTINE KOSJERIĆ U ČLANSTVO UDRUŽENjA „POKRET ZA DECU TRI PLUS“ IZ ČAČKA.
 4. NACRT ODLUKE O ODREĐIVANjU PROSTORA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ NA KOME NIJE DOZVOLjENO OKUPLjANjE.
 5. NACRT ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. NACRT ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ O REALIZACIJI BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2020. GODINU.
 7. IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU.
 8. PROGRAM KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2020. GODINU.
 9. PREDLOG ZAKLjUČKA O UTVRĐIVANjU VISINE NOVČANOG IZNOSA ZA OPŠTINSKU NAGRADU-POVELjU.
 10. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU CENA USLUGA PREDŠKOLSKE USTANOVE OLGA GRBIĆ U KOSJERIĆU ZA 2020. GODINU.
 11. NACRT ODLUKE O TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI „ČOBANSKI DANI“ KOSJERIĆ.
 12. NACRT ODLUKE O OTPISU JAVNIH PRIHODA.
 13. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE, OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI-GARAŽA.
 14. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUPNEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI, NEPOSREDNOM POGODBOM „ATLETSKOM KLUBU KOSIJER“.
 15. NACRT PRAVILNIKA O VISINI I USLOVIMA NAČINA ISPLATE NAKNADE ZA PREVOZ NA POSAO, ZA IZABRANA, IMENOVANA, POSTAVLjENA LICA, OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU I ZAPOSLENE U OPŠTINSKOJ UPRAVI.
 16. PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA ORGANIZACIJE U OBLASTI SPORTA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 17. LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLjAVANjA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 18. GODIŠNjI PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 19. IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 20. PROGRAM RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2020. GODINU.
 21. OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE DRUGOG REDA.
 22. PROCENA UGROŽENOSTI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA.
 23. SAGLASNOST NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJA ZAPADNA SRBIJA ZA 2020. GODINU.
 24. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE -31.12.2020. GODINE.
 25. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 26. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 27. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 28. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 29. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 30. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 31. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 32. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE KOSJERIĆ.
 33. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 34. ZAHTEV ZA PRIJEM RADNIKA U PREDŠKOLSKU USTANOVU „OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 35. PREDLOG ZA MIRNO REŠAVANjE SPORA USLED UJEDA PSA.
 36. ZAHTEVI UPUĆENI OPŠTINSKOM VEĆU.
 37. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik