58. седница Општинског већа

На основу члана 11а.Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/016), С А З И В А М за 10. јануар 2020. године (петак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 9,00 сати:

58. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ (телефонска седница)

За ову седницу предлажем, следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАВРШЕТАК ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник