57. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 30. decembar 2019. godine (ponedeljak), u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

57. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
  2. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik