56. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 26. decembar 2019. godine (četvrtak), u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

56. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA, NA ČLAN 1. ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA, NA ČLAN 2. ODLUKE O PETOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik