52. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a.Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 29. oktobar 2019. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 13,00 sati:

52. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE INICIJATIVE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA RAZREŠENjE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ, DUŠICE NIKOLIĆ.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik