51. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 24. oktobar 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

51. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 2. NACRT ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASELAKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. NACRT ODLUKE O DONOŠENjU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE “VIDIK“DIVČIBARE.
 4. NACRT ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE “TMUŠA-SEČA REKA“ ZA EKSPLOATACIJU MERMERA KAO ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKOG KAMENA.
 5. NACRT ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNESVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI-STAMBENIH JEDINICA I GARAŽA.
 6. PREDLOG ODLUKE O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE-OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI-NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA-PLACEVA.
 7. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI KOSJERIĆ.
 9. IZVEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA PERIOD OD 1.01.2019. DO 31.06.2019. GODINE.
 10. DRUGA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2019. GODINU.
 11. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ
 12. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 13. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 14. NACRT REŠENjA O IZBORU. ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 16. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE “OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.
 17. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 18. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 19. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 20. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE “MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 21. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 22. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik