50. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmena i dopuna Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/16), S A Z I V A M za 29. avgust 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 12,15 sati:

50. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA NA ČLAN 1. ODLUKE O REALIZACIJI ODLUKE ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA.
  2. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA NA NASLOV ODLUKE O REALIZACIJI ODLUKE ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA.
  3. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ALEKSE PAVLOVIĆA NA ODLUKU O REALIZACIJI PROJEKTA ZA IZVOĐENjE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA.
  4. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA NA ČLAN 2. ODLUKE O REALIZACIJI ODLUKE ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA.
  5. RAZMATRANjE AMANDMANA ODBORNIKA ŽELjKA PRODANOVIĆA NA ODLUKU O REALIZACIJI ODLUKE ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SIJALICAMA PO PROJEKTU ZA IZVOĐENjE.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik