47. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 22. avgust 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

47. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I IMENOVANIH LICA U SKUPŠTINI OPŠTINE, ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI I NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANjIMA ODBORNIKA.
  2. PREDLOG ODLUKE O PLAĆANjU BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKA LICA KOJA PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU.
  3. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  4. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  5. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU CENA USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „OLGA GRBIĆ“, KOSJERIĆ.

ZAMENIK PREDSEDNIKA VEĆA,
Gordana Josipović

Izbornik