45. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 11. jul 2019. godine (četvrtak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

45. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE ZAHTEVA JKP “GRADSKA TOPLANA, KOSJERIĆZA ISPLATU SUBVENCIJE.

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić

Izbornik