44. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 10. jun 2019. godine (ponedeljak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

44. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I  R E D

  1. NACRT ODLUKE O REALIZACIJI PROJEKTA ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SVETILjKAMA.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik