43. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 7. jun 2019. godine (petak) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 9,00 sati:

43. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O REALIZACIJI PROJEKTA ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SVETILjKAMA.
  2. NACRT ODLUKE O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik