41. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a. Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 23. april 2019. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 11,00 sati:

41. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O RASPUŠTANjU SAVETA MESNE ZAJEDNICE BRAJKOVIĆI I IMENOVANjU POVERENIKA OPŠTINE.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik