4. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 28. jul 2017. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

4. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1.  VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIMA OPŠTINE KOSJERIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA ČIJI JE OSNOVAČ OPŠTINA KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE „LASTVA“ U K.O. DRENOVCI I K.O. RADANOVCI.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM PUTEVIMA, NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2016. GODINU.
 8. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2016. GODINU.
 9. PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2017. GODINU.
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA USKLAĐIVANjE OSNOVAČKOG AKTA JKP „DUBOKO“ UŽICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA.
 11. PREDLOG REŠENjA O IZBORU RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG REŠENjA O FORMIRANjU KOMISIJE ZA PLANOVE.
 13. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 16. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 17. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 18. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 19. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 20. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 21. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 22. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 23. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 24. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ.
 25. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 26. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 27. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ KOSJERIĆ.
 28. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „OLGA GRBIĆ“ KOSJERIĆ.
 29. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE.
 30. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik