4. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 12. август 2013. године (понедељак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ.
 2. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ, РАСПРАВА ПО ИСТОМ И ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ВИШИХ ШКОЛА И ФАКУЛТЕТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ ВИДИК “ ДИВЧИБАРЕ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ БАЊИЦА “.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ СКУПШТИНСКИХ КОМИСИЈА И САВЕТА.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ ГРАДСКА ТОПЛАНА “, КОСЈЕРИЋ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЈП „ ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „ КОСЈЕРИЋ“.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОМИСИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „ ГРАДСКА ТОПЛАНА “, КОСЈЕРИЋ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОМИСИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА КЈП „ ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОМИСИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „ КОСЈЕРИЋ“.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ СРЕТЕН МАРИЋ “ ИЗ КОСЈЕРИЋА.
 16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 17. РАЗНО

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице:

Изборник