4. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12. avgust 2013. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

4. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

 1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
 2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE, RASPRAVA PO ISTOM I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
 3. PREDLOG ODLUKE O STIPENDIRANjU STUDENATA VIŠIH ŠKOLA I FAKULTETA SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI PROSTORNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE-OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI DETALjNE REGULACIJE „ VIDIK “ DIVČIBARE U OPŠTINI KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE „ BANjICA “.
 8. PREDLOG REŠENjA O IZBORU SKUPŠTINSKIH KOMISIJA I SAVETA.
 9. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP „ GRADSKA TOPLANA “, KOSJERIĆ.
 10. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „ ELAN“, KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP INFORMATIVNI CENTAR „ KOSJERIĆ“.
 12. PREDLOG REŠENjA O KOMISIJI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JKP „ GRADSKA TOPLANA “, KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG REŠENjA O KOMISIJI ZA IMENOVANjE DIREKTORA KJP „ ELAN“, KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠENjA O KOMISIJI ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP INFORMATIVNI CENTAR „ KOSJERIĆ“.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „ SRETEN MARIĆ “ IZ KOSJERIĆA.
 16. ODBORNIČKA PITANjA
 17. RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik