4. седница Општинског већа

На основу члана 11а.Измене и допуне Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 3/016), С А З И В А М за 20 . јун 2017. године (уторак) у сали број 5 (приземље), са почетком у 12,00 сати:

4 . СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи :

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. ИНФОРМАЦИЈА О АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА ОТКУПА И ПЛАСМАНА МАЛИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА,
Жарко Ђокић

Изборник