4. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a.Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 20 . jun 2017. godine (utorak) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

4 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

  1. INFORMACIJA O AKTUELNIM PITANjIMA OTKUPA I PLASMANA MALINE.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik