37. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 26. februar 2019. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

37. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE NAKNADE TROŠKOVA ZA LEČENjE NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKOG POTPOMOGNUTOG OPLOĐENjA.
 2. NACRT ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. ZAKLjUČAK O UTVRĐIVANjU VISINE NOVČANOG IZNOSA ZA OPŠTINSKU NAGRADU-POVELjU.
 4. RAZMATRANjE INICIJATIVE AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, ZA RAZREŠENjE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 5. POTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM-RAZMENOM.
 6. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI, NEPOSREDNOM POGODBOM.
 7. NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PROGRAM RADA TURISTIČKE REGIJE ZAPADNA SRBIJA, UŽICE ZA 2019. GODINU.
 9. TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 10. TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA ZA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 11. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA JKP “DUBOKO“, UŽICE.
 12. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU. -materijal u prilogu-
 13. IZVEŠTAJ O RADU SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA 2018. GODINU.
 14. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ORGANIZACIONOG ODBORA TURISTIČKE MANIFESTACIJE “ČOBANSKI DANI“ ,KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU LOKALNOG SAVETA ZA MIGRACIJE.
 16. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 17. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik