35. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 18. decembar 2018. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 sati:

35. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

 1. NACRT STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. NACRT ODLUKE O SEDMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 3. NACRT BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 4. NACRT KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2019. GODINU.
 5. PREDLOG NASELjENIH MESTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 6. POTVRĐIVANjE ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE O OTUĐENjU NEPOKRETNOSTI.
 7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU U ZAKUP NEPOSREDNOM POGODBOM.
 8. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 9. PROGRAM POSLOVANjA JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 10. PROGRAM POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG ODLUKE O FORMIRANjU CENA KOMUNALNIH USLUGA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ.
 12. PROGRAM POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2019. GODINU.
 13. TROMESEČNI IZVEŠTAJ SAVETNIKA PACIJENATA OPŠTINE KOSJERIĆ U 2018. GODINI .
 14. ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJ SAVETNIKA PACIJENATA OPŠTINE KOSJERIĆ U 2018. GODINI .
 15. PREDLOG ZAKLjUČKA KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.
 16. PREDLOG ZAKLjUČKA INTERRESORNE KOMISIJE.
 17. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 18. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 19. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 20. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik