34. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. stav 2. alineja 3 i člana 111. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M za 08. februar 2021. godine (ponedeljak), u Domu kulture, velika sala bioskopa, sa početkom u 10,00 sati:

34. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ
po hitnom postupku

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik