34. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 13. septembar 2018. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 08,00 sati:

34. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. RAZMATRANjE AMANDMANA NA PREDLOG ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
  2. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA, 
Žarko Đokić

Izbornik