33. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/2008), S A Z I V A M za 05. novembar 2018. godine (utorak) u sali broj 3 (prizemlje), sa početkom u 09,00 časova:

33. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. NACRT ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU.
 3. PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA RASPOLAGANjAGRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE U TURISTIČKOM MESTU DIVČIBARE.
 4. ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA USPOSTAVLjANjA PRAVA SLUŽBENOSTI NA KAT. PARCELI BROJ 4590/1 KO GODEČEVO 2, KAT. PARCELA BROJ 2641 I 3284 KO GODEČEVO 1.
 5. IZVEŠTAJ ORGANIZACIONOG ODBORA SPROVEDENE 38. TURISTIČKE MANIFESTACIJE „ČOBANSKI DANI“ U KOSJERIĆU.
 6. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE STANjA SPORTSKIH OBJEKATA.
 7. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA U 2018. GODINI.
 8. PREDLOG ZAKLjUČKA KOMISIJE ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA.
 9. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ U KOSJERIĆU.
 10. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ U KOSJERIĆU.
 11. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KOSJERIĆU.
 12. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KOSJERIĆU.
 13. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 14. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 15. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“ U VARDI.
 16. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „JORDAN ĐUKANOVIĆ“ U VARDI.
 17. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 18. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 19. RAZMATRANjE ZAHTEVA UPUĆENIH OPŠTINSKOM VEĆU.
 20. RAZNO.

PREDSENIK VEĆA, 
Žarko Đoki

Izbornik