32. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 14. februar 2017. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

32. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE “GODEČEVO“ U KO GODEČEVO 1 I KO GODEČEVO 2 NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. PREDLOG ODLUKE O PLAĆANjU BORAVIŠNE TAKSE.
  4. DAVANjE SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
  5. PREDLOG ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  6. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik