31. седница Општинског већа

На основу члана 11. Пословника о раду Општинског већа општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 27. август 2018. године (понедељак) у сали број 3 (приземље), са почетком у 9,00 часова

31. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

за ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА И ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ.
  2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП „ЕЛАН“ КОЈСЈЕРИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ И ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ.
  3. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЗА ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  4. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  5. НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О САСТАВУ, БРОЈУ ЧЛАНОВА И РАДУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА.
  6. НАЦРТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ У 2018. ГОДИНИ.
  7. НАЦРТ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ СТАНОВА У ЗГРАДИ КОД ЦРКВЕ И ПЛАЦЕВА „ВИДИК“ ДИВЧИБАРЕ.
  8. НАЦРТ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УПУЋЕНИХ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ.
  10. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА, 
Жарко Ђокић

Изборник